Các nhà lãnh đạo trong bất kỳ tổ chức nào đều phải quyết định đưa một nhà lãnh đạo Nhân sự hay một chuyên gia Hoạt động Con người khi một vấn đề liên quan đến nhân viên xảy ra. Trong trường hợp này, hiểu cả hai vai trò có thể giúp cung cấp một tiêu chuẩn rõ ràng về những gì mong đợi là kết quả của quá trình ra quyết định. Ví dụ, các công ty công nghệ thường tạo ra một môi trường thoải mái như áo hoodie và thùng văn phòng làm mờ ranh giới giữa công việc và xã hội. Đây là công việc của nhóm Hoạt động Con người nhằm đảm bảo nhân viên tận hưởng môi trường lực lượng lao động của họ. Ngược lại, HR thường không có danh tiếng tốt nhất vì họ thường gắn liền với trách nhiệm pháp lý hoặc những lúc xảy ra sự cố.

 

Hoạt động của con người
Các nhóm vận hành con người tập trung vào việc trao quyền cho các nhà quản lý và nhóm của họ, giám sát nhóm và sự phát triển của từng cá nhân, tạo điều kiện cho việc đào tạo và phát triển quản lý, cũng như báo cáo với Giám đốc điều hành về các hoạt động chiến lược và dữ liệu.

Bộ phận Nhân sự bắt đầu với các mục tiêu kinh doanh và xác định những gì cần phải làm để dẫn dắt nhân viên đạt được các mục tiêu đó. Tính minh bạch là yếu tố cơ bản để có một nhóm Nhân sự thành công. Đây là lý do tại sao mọi người trong nhóm đến từ nhiều nguồn gốc và phòng ban khác nhau. Ví dụ, nhóm có thể đến từ nhân viên kỹ thuật để đảm bảo rằng các bên liên quan khác có quyền truy cập và biết cách sử dụng hệ thống cần thiết hoặc đến từ nhân viên R&D để đảm bảo mọi bên liên quan đều được thông báo về sản phẩm hoặc dịch vụ mới nhất của công ty. .

Nói tóm lại, nhóm Hoạt động Con người tập trung vào hiệu quả và phát triển. Họ đưa ra các ý tưởng, kiểm tra phần mềm, cải thiện hoạt động kinh doanh, đề xuất cấu trúc khuyến khích sáng tạo và tập trung vào kết quả và duy trì.

Quản lý nhân sự
Ngược lại, nhóm quản lý nhân sự sẽ tập trung vào hiệu quả và tuân thủ. Họ sẽ có trách nhiệm xử lý các vấn đề khi có sự cố, chẳng hạn như đăng quảng cáo tuyển dụng cho các vị trí trống khi nhân viên nghỉ việc. Trách nhiệm của bộ phận nhân sự liên quan trực tiếp đến luật pháp và chính sách, chẳng hạn như trả lương, thực hiện đánh giá hiệu suất hoặc tuyển dụng nhân viên. Đây là lý do tại sao đôi khi nhân sự trở thành bộ phận cứng nhắc nhất trong một công ty. Hơn nữa, quan niệm rất phổ biến về HR cho rằng đó là một nhóm kín sẽ không chia sẻ thông tin với nhân viên, thay vào đó, hoạt động đằng sau hậu trường.

Lượt dịch từ hrinasia.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *