Hầu hết các tổ chức sẽ tạo ra một nền văn hóa và môi trường phản ánh tốt nhất các giá trị, sứ mệnh và mục tiêu của họ. Một số cũng tích cực tập trung vào việc thu hút nhân viên của họ như một động lực chính dẫn đến thành công. Sự tham gia của nhân viên là một cam kết tình cảm mà nhân viên cảm thấy đối với tổ chức của họ và những hành động mà họ thực hiện để đảm bảo tổ chức thành công. Nhân viên gắn bó thể hiện sự cẩn thận, tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm và tập trung.

Tuy nhiên, sự tham gia của nhân viên không thể hoàn thành chỉ đơn giản bằng cách thực hiện các cuộc khảo sát nhân viên, thay đổi quy trình hoặc đào tạo tạo động lực. Để thu hút nhân viên, người sử dụng lao động phải cam kết và đầu tư vào mọi giai đoạn của nhân viên, như sau:

Tuyển dụng
Sự tham gia liên quan nhiều đến động lực và khả năng phục hồi của một cá nhân. Một số có thể tiếp tục tham gia qua những căng thẳng và trở ngại, trong khi những người khác có thể được thúc đẩy bởi phần thưởng và lợi ích. Là một nhà lãnh đạo nhân sự với công việc là chọn nhân tài trong quá trình tuyển dụng, việc phát hiện và thuê những cá nhân luôn nỗ lực để dẫn đầu mà không nản lòng là điều không dễ dàng. Tuy nhiên, việc mang đến ứng viên phù hợp với sáng kiến ​​của công ty là cơ sở cơ bản để nhân viên gắn kết.

 

Giới thiệu
Giới thiệu là việc cung cấp cho nhân viên những gì họ cần để thực hiện công việc của mình, bao gồm các nguồn lực, quyền truy cập, thông tin, giới thiệu và hòa nhập xã hội. Để nhân viên chìm trong bóng tối mà không có nguồn lực họ cần để làm tốt công việc của mình tạo ra ấn tượng xấu ban đầu có thể nhanh chóng làm hỏng động lực.

Điều kiện làm việc
Điều kiện làm việc bao gồm các yếu tố vệ sinh, nhu cầu, môi trường và các điều kiện của công việc có liên quan đến sự hài lòng của nhân viên. Ví dụ, nếu một người quản lý tạo ra một môi trường làm việc căng thẳng, nhân viên có thể cảm thấy thoải mái. Hoặc, một nhân viên có thể bị nghỉ việc vì họ coi giờ làm việc, chẳng hạn như làm việc theo ca, là một điều gì đó không công bằng theo một cách nào đó. Trong trường hợp này, việc thực hiện các thay đổi để đáp ứng nhu cầu của người lao động là quan trọng.

Đào tạo và phát triển
Cung cấp cơ hội để học hỏi và tiếp thu các kỹ năng mới. Điều này bao gồm những thứ như cố vấn, đào tạo và cơ hội để đảm nhận công việc đầy thử thách. Khi nhân viên cảm thấy được nuôi dưỡng, họ sẽ tự lo việc kinh doanh.

Địa vị xã hội và sự công nhận
Sự tôn trọng và địa vị xã hội rất quan trọng để cải thiện động lực. Ví dụ, một chức danh hấp dẫn, du lịch hạng thương gia và quyền hạn chính thức có thể được coi là các loại địa vị. Cung cấp các điều kiện như vậy có thể cải thiện sự tự tin và tâm lý nghề nghiệp ở nhân viên.

Quyền tự trị
Mang lại cho nhân viên cơ hội xác định vai trò của họ và giao công việc khi họ thấy phù hợp có thể giúp họ hoạt động tốt hơn. Nhân viên coi trọng sự tự do và khả năng làm mọi việc theo cách riêng của họ. Nhận được sự công nhận (đặc biệt là phản hồi tốt) có thể khuyến khích họ làm những điều tích cực hơn và vượt xa những gì mong đợi.

Lượt dịch từ hrinasia.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *