Lời phê bình luôn khiến bạn cảm thấy bị thiếu tôn trọng hoặc thậm chí bị xúc phạm. Nhưng tác giả D.LATENNE từng nói rằng “Lời phê bình là một ngọn đuốc và lời tán tụng là một cái dải che mắt”. Vậy làm thế nào để chấp nhận lời phê bình và khiến chúng trở thành một ngọn đuốc dẫn đường giữa bầu trời đầy u ám?

Phải biết nhận xét lời phê bình

Theo Simon Brown Greaaves, một nhà nghiên cứu hành vi tổ chức, phê bình mang tính xây dựng hầu như tập trung vào những ví dụ cụ thể và bao gồm cơ hội để hoàn thiện kỹ năng phản biện và cơ hội để phát triển khả năng tranh luận. Vì thế, mọi lời phê bình đều mang 2 mặt cả tốt lẫn xấu. Nếu bạn thấy lời phê bình đó chỉ đào lên những khuyết điểm của bạn và cố gắng khiến bạn áp lực thì đó là lời phê bình tiêu cực.

Nhưng những góp ý chân thành là những lời phê bình tích cực để giúp bạn phát triển hơn. Giống như một người nổi tiếng, bạn sẽ nhận được vô số lời nhận xét tuyệt vời từ fans hoặc hoàn toàn sai trái từ anti-fans. Vào lúc đó, làm sao để phân biệt đó là lời phê bình tiêu cực hay tích cực?

Phân biệt lời phê bình tích cực và lời phê bình tiêu cực

Nếu là lời phê bình tiêu cực, chúng sẽ có dấu hiệu sau đây:

  • Sai sự thật và người phê bình luôn tìm ra những chi tiết có thể bỏ qua được.
  • Người phê bình dùng những lời nói móc bạn.
  • Phê bình trước mặt nhiều người nhưng chưa thảo luận trước với bạn.
  • Cố tình dùng những từ ngữ để khiển mọi lỗi sai quay về hướng bạn.

Còn đây là lời phê bình tích cực, bạn nên nắm lấy và biến chúng trở thành động lực:

  • Thải độ góp ý thành khẩn.
  • Chỉ ra lỗi sai của bạn và kèm theo lời khuyên.
  • Bạn thường sẽ nhận được lời phê bình khi chỉ riêng bạn và đối phương.
  • Nếu sự việc sai là do lỗi bạn, người phê bình cũng sẽ khen bạn trong một vài phương diện trước khi giúp bạn nhận ra lỗi lầm.

Nhận lấy lời phê bình tiêu cực và biến nó thành động lực

Bạn phải biết lắng nghe lời phê bình với trạng thái muốn học hỏi như khi bạn đang làm một bài giải sai và cần được thầy giảng lại. Mọi người thường sẽ không nhận lỗi sai về mình nên thay vì bới móc ai sai thì hãy nghĩ ngay đến giải pháp để giải quyết vấn đề đó.Trong khi đó, đừng khiến cái tôi cá nhân vào công việc nhóm. Vì điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn với lời phê bình mà bạn nhận được!

Trong cách tiếp nhận lời phê bình, bạn phải biết kiểm soát cảm xúc thật tốt để kiên nhẫn nghe hết lời phê bình cùng với thái độ thành khẩn đối với người phê bình vì bạn có thể sẽ rất cần người đó sau này! Còn đối với lời phê bình tiêu cực, bạn có thể bỏ qua.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *