Trong số nhiều bộ phận trong một tổ chức được chứng minh là quan trọng không kém hoạt động và tiếp thị là quản lý nguồn nhân lực (HRM). Quản lý nguồn nhân lực là bộ phận đảm bảo nhân lực của một công ty được đào tạo bài bản và tuân thủ kỷ luật làm việc cần thiết và kết quả mong đợi của công việc cá nhân của họ. Cũng giống như bất kỳ khoản đầu tư nào khác vào một công ty, nhân lực phải sở hữu những tài năng tập thể phù hợp để giúp một công ty phát triển, do đó có được lợi ích trong đầu tư vốn nhân lực.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu nhân lực tốt hơn, cần có một hệ thống tuyển dụng phù hợp. Tuyển dụng đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo những nhân tài phù hợp được mời làm việc cho một công ty. Tương tự như vậy, đối với những nhân tài mà công ty đã có, việc quản lý nguồn nhân lực, thông qua các sáng kiến ​​của họ và sự tham gia tích cực của nhân viên, giúp đảm bảo rằng tiềm năng của họ được tối ưu hóa.

Lập kế hoạch lực lượng lao động

HRM không chỉ có chức năng thu hút và quản lý lực lượng lao động; nó cũng theo dõi những thay đổi quan trọng trong công ty có thể ảnh hưởng đến nhu cầu nhân lực trong tương lai hoặc tình trạng đạo đức của họ tại nơi làm việc. Việc mua bán và sáp nhập, dự định chuyển một bộ phận đến một địa điểm khác và phát triển một nhóm hoạt động vệ tinh để khai thác các thị trường mới chỉ là một số ví dụ về những thay đổi này. Bất kỳ yêu cầu tuyển dụng nhân tài bổ sung nào có kỹ năng công nghệ hoàn toàn mới hoặc giảm số lượng nhân lực chỉ là một số vấn đề quan trọng mà HRM phải đối mặt mọi lúc mọi nơi.

Tuyển dụng nhân tài

Những thay đổi bên ngoài xảy ra ngay cả trong thị trường lao động, thiếu hoặc thừa nhân tài trong một lĩnh vực công nghiệp cụ thể. Mọi người di chuyển xung quanh dựa trên những thay đổi trong kế hoạch cá nhân và bất kể điều kiện lao động nào, HRM phải sử dụng hiệu quả khả năng của mình để tuyển dụng đúng lượng nhân viên có tiềm năng không chỉ để phát triển về chuyên môn mà còn phát triển “cùng” với công ty.

Vì HRM rất quan trọng đối với các hoạt động thành công của công ty, nên nó phải tuân thủ các thông lệ tốt nhất trong tuyển dụng nhân tài nếu muốn thu hút những người giỏi nhất, chẳng hạn như sau:

Đánh giá vị trí tuyển dụng và nhu cầu.

Điều này đề cập đến việc HRM xác định bất kỳ nhu cầu nào để mở một vị trí hoặc thay thế một tài năng không hiệu quả vào vị trí hiện có. Mở một vị trí mới xảy ra khi có các kế hoạch phát triển công ty cần được thực hiện.

Mô tả vị trí mở.

Sự thay đổi nhân viên vẫn là một trong những thách thức lớn nhất của HRM đôi khi vì những kỳ vọng chưa được đáp ứng từ một nhân tài; cung cấp mô tả tốt nhất cho các chức năng công việc thiết yếu giúp tìm ra những ứng viên có năng lực nhất. Tương tự như vậy, HRM cũng phải tạo ấn tượng tốt cho người nộp đơn để tạo hứng thú trong việc theo đuổi quá trình nộp đơn.

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng.

Thời gian là tiền bạc và đội tuyển dụng biết điều đó. Để tối đa hóa nguồn lực của công ty, việc lập kế hoạch tuyển dụng cẩn thận là cần thiết. Điều này đề cập đến thời gian đăng tuyển, sử dụng tài nguyên quảng cáo và thực hiện các hoạt động tuyển dụng, ví dụ như hội chợ việc làm.

Tìm kiếm tài năng.

Điều này đề cập đến việc chỉ định các nhóm trực tiếp và gián tiếp sẽ hỗ trợ việc đánh giá nhân tài trong quá trình tuyển dụng. Các thành viên ủy ban có thể bao gồm các chuyên gia công việc hoặc đại diện của một vị trí mở được thông báo đầy đủ về mục tiêu tuyển dụng.

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng.

Tìm nguồn nhân tài và tiếp cận cộng đồng bắt đầu.

Xây dựng danh sách rút gọn từ danh sách những người nộp đơn.

Thách thức của ủy ban trong giai đoạn này là tránh sự thiên vị cho mỗi người nộp đơn. Khuyến khích có ít nhất 2 người đánh giá cho mỗi đơn đăng ký.

Phỏng vấn các ứng viên.

Bước này cũng quan trọng không kém những bước trước vì đây là nơi mà cả người nộp đơn và công ty xác nhận lẫn nhau và hy vọng tìm thấy sự phù hợp. Vị trí càng quan trọng thì càng có nhiều giai đoạn phỏng vấn đối với nhân tài tiềm năng.

Chọn thuê.

Đây là giai đoạn mà các thành viên ủy ban so sánh các bảng xếp hạng và chứng minh sự lựa chọn của họ trong khi vẫn đảm bảo rằng các mục tiêu tuyển dụng được đáp ứng.

Hoàn thiện công tác tuyển dụng. Cuối cùng, các tài năng được chọn và đưa ra một đề nghị công bằng với động lực duy trì hơn nữa.

 

Lượt dịch từ: hrasia.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *