Trên quan điểm của các nhà tuyển dụng, sẽ chẳng có một nhà tiên tri nào nói trước được những thành công của bạn hơn là chính những thành quả của bạn. Để thuyết phục nhà tuyển dụng, và là một ứng viên xuất sắc cho vị trí đó, bạn phải làm nổi bật, thậm chí cả quảng bá cho những thành quả đã đạt được của mình.
7 bước sau đây sẽ giúp bạn thành công nhanh nhất.Bước 1: Bắt đầu bằng việc viết một dòng các kinh nghiệm ở các khía cạnh khác nhau (ở trường, trong công việc và trong cả các hoạt động xã hội…). Sử dụng bảng thống kê của CV xin việc để sắp xếp những ý tưởng đó.Bước 2: Đưa mỗi hoạt động gắn với một thành quả cụ thể. Khi trình bày thành quả, cần bắt đầu bằng một động từ mạnh, miêu tả các hoạt động của bạn và kết thúc bằng cái bạn đã đạt được.Bước 3: Tạo một danh sách các thành quả đạt được một cách toàn diện. Sau đó, bạn có thể sắp xếp lại cho hoàn chỉnh.Bước 4: Sau khi đã hoàn thành danh sách đó, hãy chỉnh sửa chúng; diễn giải bằng những lời lẽ chắc chắn và những ví dụ rõ ràng, cụ thể cho kết quả đó.Bước 5: Nếu bạn sử dụng CV viết theo trình tự thời gian, hãy chắc rằng bạn phải tạo được list các kết quả ngay bên dưới công ty mà bạn đã từng làm trong thời gian đó.Bước 6: Nếu bạn sử dụng CV chức năng, bạn cần tạo một nhóm các thành quả có liên quan trình bày bên dưới tiêu đề các kỹ năng chủ yếu của bạn (Dù bạn đã đạt được nó khi nào và ở đâu).Bước 7: Cuối cùng, xem lại toàn bộ những kết quả đó xem chúng có đúng với mục tiêu nghề nghiệp của bạn hay không; sau đó, tổ chức và sắp xếp chúng theo một trật tự phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng. 

 

  Theo VTVFrom: careerbuilder.vn